වෙහෙර විහාරස්ථානවලට සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ ආරක්ෂාව

Tuesday, 03 January 2017 - 8:12

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80
වෙහෙර විහාරස්ථාන ඇතුළු පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකම්වලින් යුත් ස්ථානවල ආරක්ෂාව සඳහා සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය යෙදවීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා.

එය මේ වසරේ සිට ආරම්භ කිරීමටයි අදාළ බලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇත්තේ.

අඩු පහසුකම් සහිත වෙහෙර විහාරස්ථාන සංවර්ධනය සඳහා පිහිටුවන ලද බෞද්ධ පුනරුද අරමුදල යටතේ රුපියල් මිලියන 107ක මුදලක් එම විහාරස්ථාන අතර, බෙදාදීම ඊයේ ජනාධිපති මන්දිරයේදී සිදුකෙරුණා.

ඊට එක්වෙමිනුයි ජනාධිපතිවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ.