ඉන්දීය ප්‍රාන්ත පහක මැතිවරණය ලබන පෙබරවාරියේ

Wednesday, 04 January 2017 - 15:18

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B6%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A
ඉන්දියාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ප්‍රාන්ත 5 ක මැතිවරණය ලබන පෙබරවාරි මාසයේදී පවත්වන බව එරට මැතිවරණ කොමිසම අද ප්‍රකාශ කළා.

ඒ අනුව උත්තර ප්‍රදේශ්, ගෝව, පන්ජාබ්, උත්තරකාන්ද් සහ මනිපූර් යන ප්‍රාන්ත මැතිවරණ ලබන පෙබරවාරි හතරවනදා ආරම්භවනු ඇති.

මාර්තු අටවනදා දක්වා මැතිවරණ පැවැත්වෙන අතර, ඡන්ද ගණනය කිරීම මාර්තු 11 වනදා සිදුකරන බවයි ඉන්දීය මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කළේ.

රුපියල් 500 සහ දහසේ නෝට්ටු තහනම් කිරීමට ඉන්දීය රජය ගත් තීරණය මෙවර මැතිවරණයේ තීරණයට බලපෑම් කරනු ඇති බව ඉන්දීය විචාරකයින් පෙන්වා දෙනවා.