සමූල ඝාතන චෝදනා මියන්මාර රජය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

Thursday, 05 January 2017 - 8:10

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%BD+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%9A%E0%B6%B4+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
තම රට තුළ ජීවත් වන මුස්ලිම් ජාතිකයන් සමූල ඝාතනය වන බවට ජාත්‍යන්තරයෙන් එල්ල වන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බව මියන්මාර රජය පවසනවා.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇතුළු මානව හිමිකම් සංවිධාන මියන්මාරයට දිගින් දිගටම චෝදනා කළේ මුස්ලිම් වැසියන් ඉලක්ක කර ගනිමින් සමූල ඝාතන සිදුවන බවටයි.

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා මියන්මාර රජය පසුගියදා කමිටුවක් පත් කළ අතර, එහි අතුරු වාර්තාව මගින් ජාත්‍යන්තරය එල්ල කරන මෙම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.