එකවරම නගරයක් සම්පුර්ණයෙන්ම නොපෙනී ගිය හැටි මෙන්න

Thursday, 05 January 2017 - 8:47

%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B6%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
වායු දූෂණ මට්ටම ඉහළ යෑම හේතුවෙන් චීනයේ - බීජිං අගනුවරට ප්‍රථම වරට රතු අනතුරු සංඥා නිකුත් කෙරුණා.

එරට වාර්තා පැවසුවේ අගනුවර ඇතුළු ප්‍රාන්ත 9 ක අධිවේගී මාර්ගවල දෘශ්‍ය සීමාව අවම මට්ටමක පැවැති හෙයින් අනතුරු කිහිපයක් පිළිබඳව ද වාර්තා වූ බවයි.