2017 ගමන්ගත් ගුවන් යානයක් 2016 ගොඩ බස්වයි

Thursday, 05 January 2017 - 11:38

2017+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+2016+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
2017 වර්ෂයේ ගමන් ආරම්භ කළ ගුවන් යානයක් 2016 වසරේ දී නැවත ගොඩ බැසිමට සිදු වූ පුවතක් පිළිබඳ විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා.

යුනයිටඩ් එයාර්ලයින් ආයතනයට අයත් යූඒ 890 දරණ මගී ගුවන් යානයට මෙය සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙම ගුවන් යානය 2017 ජනවාරි මස පළමු වනදා චීනයෙන් ගමන් ආරම්භ කර ඇති අතර එය නැවත ඇමරිකාවේ සෙන් ෆ්‍රැන්සිස්කෝ නගරයෙන් ගොඩ බස්වා තිබෙන්නේ 2016 දෙසැම්බර් 31 වැනිදා වීම විශේෂයක්.

මෙම රටවල් දෙක අතර පවතින කාලයේ පරතරය හේතුවෙනුයි මෙය සිදුව තිබෙන්නේ.