ශීත කාලගුණය සමඟ මීදුම තවත් දින කිහිපයක්

Thursday, 05 January 2017 - 12:40

%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පවතින ශීත කාලගුණ තත්ත්වය සහ මීදුම තවත් දින කිහිපයක් බලාපොරොත්තු විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා අනූෂා වර්ණසූරිය සඳහන් කළේ දිවයිනට බලපා ඇති කාලගුණික තත්ත්වයන් කිහිපයක් හේතුවෙන් මේ දිනවල මීදුම සහ ශීත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතින බවයි.