අනධ්‍යයන සේවකයන් යළි වර්ජනයකට සැරසෙයි

Thursday, 05 January 2017 - 12:50

%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් යළි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වීමට සූදානම් වනවා.

ඒ පොරොන්දු වූ මාසික හිලව් දීමනාව සේවක වැටුපට මෙතෙක් එක් කර නොමැති බව පවසමින්.

පසුගිය වසරේ ජූලි 28 වනදා සිට දින 13 ක කාලයක් විශ්වවිද්‍යාල අනධ්‍යයන සේවකයින් මෙම දීමනාව ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක නිරත වූ අතර, එය අවසන් කෙරුණේ මෙම වසරේ සිට අදාළ දීමනාව ලබාදීමට බලධාරින් එකඟත්වය පළ කිරීම හේතුවෙන්.