මුත්තෙට්ටුගොඩදී දුම්රියේ ගැටී පුද්ගලයෙක් මරුට (ඡායාරූප)

Thursday, 05 January 2017 - 13:09

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%A7+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මුත්තෙට්ටුගොඩ දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේදී උත්තර දේවී දුම්රියේ ගැටීමෙන් මීට සුළු වෙලාවකට පෙර පුද්ගලයෙක් මියගියා.

ඔහු දුම්රිය පැමිණෙන අවස්ථාවේ එක්වරම දුම්රිය මාර්ගයට පැමිණ ඇති බවටයි ඇසින් දුටු අයෙක් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ.

මියගිය පුද්ගලයාගේ සිරුර මේ වනවිට කුරුණෑගල දුම්රිය ස්ථානය වෙත බාරදී තිබෙනවා.

ඔහුගේ වයස අවුරුදු 55ක් පමණ වන බවත් ඔහුගේ අනන්‍යතාව මෙතෙක් තහවුරු වී නොමැති බවටයි වාර්තා වන්නේ.