සාකච්ඡා අසාර්ථක බව හැරිසන් හමුවූ, වී මෝල් හිමියන් කියයි

Friday, 06 January 2017 - 18:46

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%A0%E0%B7%8A%E0%B6%A1%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%96%2C+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
සහල් මිල ඉහළ යාම සහ රජයේ වී තොග නිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ නියෝජිතයින්, කුඩා වී මෝල් හිමියන් සහ විෂය භාර අමාත්‍ය පී.හැරිසන් අතර සාකච්ඡාවක් අද කොළඹ දී පැවැත්වුණා.

කෙසේ වෙතත්, එම සාකච්ඡා අසාර්ථක වූ බවයි සමස්ත ගොවිජන සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න කියා සිටියේ.

කෙසේ වෙතත්, එම සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ සමස්ත ලංකා ගොවිජන සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක නාමල් කරුණාරත්න කියා සිටියේ අමාත්‍යවරයා තම යෝජනා පිළිගත්තද ඒවාට විසඳුම් ලබාදීමට අපොහොසත් වූ බවයි.