උසස් පෙළ ලියූ අසූ දෙනෙකුගේ ප්‍රතිඵල අත්හිටුවයි

Sunday, 08 January 2017 - 18:19

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%96+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
පසුගිය වසරේ අගෝස්තු මස පැවැති උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් 80 දෙනෙකුගේ විභාග ප්‍රතිඵල තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබෙනවා.

විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් ඩබ්ලිව්.එම්.එන්.ජේ. පුෂ්පකුමාර හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට සදහන් කළේ ව්‍යාජ අන්දමින් පිට පළාත්වලට ගොස් විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් 80 දෙනෙකුගේ ප්‍රතිඵල මෙලෙස අත්හිටුවා ඇති බවයි.