විදුලිබල මණ්ඩලයට වැඩ බලන සභාපතිවරයෙක්

Wednesday, 26 April 2017 - 20:07

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ වැඩ බලන සභාපති ලෙස ඩබ්ලිව් බී ගනේගල මහතා පත්කර තිබෙනවා.

ඒ සභාපති අනුර විජේපාල මහතාගේ ඉල්ලා අස්වීම හේතුවෙන් මතුවු පුරප්පාඩුව සඳහායි.

ඩබ්ලිව් බී ගනේගල මහතා ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ විශ්‍රාමික ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් ද වනවා.

විදුලිබල අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ අනුර විජේපාල මහතා සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය විෂය භාර අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා වෙත භාරදී ඇති බවයි.