දකුණු කොරියාවේ නව ජනපති මූන් ජේ - ඉන්

Tuesday, 09 May 2017 - 19:27

%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%9A+-+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A
දකුණු කොරියාවේ නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස වාමාංශික අදහස් සහිත මූන් ජේ - ඉන් අද තේරී පත්වුණා.

ඒ, සියයට 41.4 ක ඡුන්ද ප්‍රතිශතයක් ලබාගනිමින්. 

ඔහුට ප්‍රධාන අභියෝගය එල්ල කළ මධ්‍යස්ථ මතධාරී හුං ජුං පියෝ ට හිමිකරගත හැකිවූයේ සියයට 23.3 ක ඡන්ද ප්‍රතිශතයක් පමණයි.