කුරුණෑගල සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේදී අධ්‍යාපන ඇමතිවරු ගැටේ

Wednesday, 10 May 2017 - 8:04

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%91%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%9A
කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම අතරතුර අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් සහ වයඹ අධ්‍යාපන ඇමති සන්ධ්‍යා කුමාර රාජපක්ෂ අතර ඊයේ උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් ඇතිවුණා.

ඒ, පළාතේ අතිරික්ත ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළවීමත් සමගයි.

ඊට වයඹ පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ධර්මසිරි දසනායකද එක්වීම හේතුවෙන් ඔවුන් අතර උණුසුම් වචන හුවමාරුවක් ඇතිවුණා.

සංවර්ධන කමිටු රැස්වීම සඳහා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර ඇතුලු නිලධාරීන් පිරිසක්ද එක්ව සිටියා.