ගීතාගේ පුරප්පාඩුව පිරවීම මැතිවරණ කොමිසම අත්හිටුවයි

Friday, 12 May 2017 - 13:22

%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
අද (12) මැතිවරණ කොමිසම රැස්වී ගීතා කුමාරසිංහගේ මන්ත්‍රී ධුරය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කර තිබෙනවා.

එහිදී කොමිසමේ සාමාජිකයින් විවිධ අදහස් පළ කර ඇති අතර, අවසානයේ තීරණය වී ඇත්තේ මේ සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව පැමිණෙන තුරු ගීතා කුමාරසිංහගේ මන්ත්‍රී ධුරය වෙනුවට කිසිවෙකුත් පත්නොකර සිටීමටයි.

මීට පෙර මැතිවරණ කොමිසම එම මන්ත්‍රී ධුරය පිරවීම සදහා කටයුතු ආරම්භ කර තිබූ අතර, නිදහස් සන්ධානය මගින් ඒ සදහා හිටපු අමාත්‍ය පියසේන ගමගේ ගේ නම යෝජනා කර තිබුණා.