රාජ්‍ය ඇමති සුජීව සේනසිංහ කළකිරීමෙන්

Saturday, 13 May 2017 - 21:58

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B7%84+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
පක්ෂ නායකයින්ගේ මිත්‍ර සංග්‍රහය හේතුවෙන් තමන් දැඩි කලකිරීමට පත්ව ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුජීව සේනසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

අද කොළොන්නාවේ පැවති ජන හමුවකදී ඔහු පැවසුවේ මෙම තත්ත්වය මත තමන් දේශපාලනයෙන් පවා ඉවත්වීමට පසුබට නොවන බවයි.