ආපදා කළමනාකරණය අසාර්ථකවීමට හේතුව ? - ඩලස්

Sunday, 11 June 2017 - 13:03

%E0%B6%86%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%3F+-+%E0%B6%A9%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A
ආපදා කළමනාකරණය අසීරු වී ඇත්තේ ආණ්ඩුව ආපදාවට ලක්වීම නිසා බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂය පවසනවා.

එහි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම මේ බව කියා සිටියේ මාතර - නූපේ ප්‍රදේශයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින්.

මෙහිදී අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ පසුගිය කාලසීමාව තුළ ඇතිවූ ආපදා තත්ත්වයන් හිදී ආණ්ඩුවේ කළමනාකරණය දුර්වල මට්ටමක පැවති බවයි.