ඩොප්ලර් රේඩාර් පද්ධති දෙකක් පුත්තලමට සහ පොතුවිල්වලට

Thursday, 15 June 2017 - 7:47

%E0%B6%A9%E0%B7%9C%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7
කාලගුණ අනාවැකි පළ කිරීමේදී මෙරට භූමියේ පිහිටීම බාධාවක් වී ඇති බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එහි අධ්‍යක්ෂ අතුල කරුණානායක සදහන් කළේ පැහැදිලි අනාවැකියක් පළකිරීම සඳහා ඉදිරියේදී ඩොප්ලර් රේඩාර් පද්ධති දෙකක් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ථාපිත කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

ඒ අනුව, පුත්තලම සහ පොතුවිල් ප්‍රදේශවල මෙම රේඩාර් පද්ධති දෙක ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන බවද ඔහු කියා සිටියා.

මීට අමතරව, වර්ෂාමාන 200 ක් ද දිවයින පුරා ස්ථාපිත කිරීමට කටයුතු කරන බවයි ඔහු සදහන් කළේ.