නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු එෆ්.සී.අයි.ඩී.යට පැමිණේ

Tuesday, 27 June 2017 - 10:26

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%91%E0%B7%86%E0%B7%8A.%E0%B7%83%E0%B7%93.%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%92.%E0%B6%A9%E0%B7%93.%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%AB%E0%B7%9A
සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු පිළිබඳ නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අරුන්දික ප්‍රනාන්දු පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය වෙත අද උදෑසන පැමිණියා.

ඒ, ජාත්‍යන්තර වරෙන්තු මත අත්අඩංගුවට ගැනීමට සිටින රුසියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති උදයංග  වීරතුංග සමඟ ඔහු ජපානයේදී ගත් ඡායාරූපයක් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහායි.

මිග් යානා ගණුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් මුදල් විශුද්ධිකරණ පනත යටතේ අක්‍රමිකතාවයක් සිදුකර ඇති බවට චෝදනා එල්ල වන රුසියාවේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා තානාපති උදයංග වීරතුංගට එරෙහිව පොලිස් මුල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාශය පරික්ෂණයක් සිදුකරනු ලබනවා.