ගගන, අභය සහ සෙනරත් දළදා පෙරහරට එක්වෙයි

Monday, 31 July 2017 - 15:22

%E0%B6%9C%E0%B6%9C%E0%B6%B1%2C+%E0%B6%85%E0%B6%B7%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%85%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මහනුවර - දළදා පෙරහරට සහභාගි කරවීම සඳහා පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ පුහුණු කරන ලද අලින් තුන්දෙනෙකු අද රැගෙන ගොස් තිබෙනවා.

ගගන, අභය සහ සෙනරත් නම්වලින් හැඳින්වෙන මෙම අලින් තුන්දෙනා පෙරහර කටයුතු සඳහාම පුහුණුකර ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

ගගන සහ අභය පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ උපත ලබා ඇති අතර, සෙනරත් වනයේ අතරමංව සිටියදියි අලි අනාථාගාරය වෙත රැගෙන විත් ඇත්තේ.

දැනට පෙරහර සඳහා පවතින අලි ඇතුන්ගේ හිඟයට පිළියමක් ලෙස පින්නවල අලි අනාථාගාරයේ අලින් පුහුණු කිරීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.