පරිපූරක අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තිකයින් හෙට දකුණු පළාතේ වර්ජනයක

Monday, 21 August 2017 - 15:12

%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A
වැටුප් හා දීමනා ගැටළු මුල් කර ගනිමින් හෙට දිනයේදී දකුණු පළාත තුළ වර්ජනයක් දියත් කරන බව පරිපූරක වෛද්‍ය සහ අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තීය සේවාවන්ගේ ඒකාබද්ධ බල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා.

එහි සම කැදවුම්කරු අජිත් පී. තිලකරත්න කොළඹ අද පැවැති  මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් කියා සිටියේ පරිපූරක සහ අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තියට අයත් සේවා 10ක වෘත්තිකයින් මෙම වර්ජනයට එක්වන බවයි.

දිස්ත්‍රික්, මූලික සහ ග්‍රාමීය රෝහල් තුළ හෙට උදෑසන 7 සිට අනිද්දා පෙරවරු 7 දක්වා මෙම වර්ජනය දියත් කරන නමුත් අත්‍යවශ්‍ය සහ හදිසි සේවා ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගන්නා බව පරිපූරක වෛද්‍ය සහ අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තීය සේවාවන්ගේ ඒකාබද්ධ බල මණ්ඩලය සඳහන් කළා.