පොලිතීන් නිෂ්පාදකයන්ගේ විරෝධතා පා ගමන හේතුවෙන් ලෝටස් පාර වැසේ

Monday, 21 August 2017 - 16:22

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
පොලිතීන් නිෂ්පාදකයන්ගේ විරෝධතා පා ගමන හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව ලෝටස් වටරවුමෙන් ගාලුමුවදොර පාර වසා දමා තිබෙනවා.

මේ හේතුවෙන් පිටකොටුව අවට රථවාහන තදබදයක් ඇති වී තිබෙනවා.

සැප්තැම්බර් පළවනදා සිට ක්‍රියාත්මක පොලිතින් තහනමට විරෝධය පළ කරමිනුයි ඔවුන් මෙම විරෝධතාවය ආරම්භ කලේ.

ගුණසිංහපුර බස් නැවතුම්පොල ඉදිරිපිටින් ඔවුන් මෙම විරෝධතාවය ආරම්භ කළා.