දේශීය ආදායම් බදු පනත් කෙටුම්පත ලබන 25 වන දා පාර්ලිමේන්තුවට

Monday, 21 August 2017 - 17:10

%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B7%93%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+25+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
නව දේශීය ආදායම් බදු පනත් කෙටුම්පත ලබන 25 වන දා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පවසනවා.

කොළඹ දී අද මාධ්‍ය වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ ඒ තුළින් ඍජු බදු අය කිරීම වැඩි කර, වක්‍ර බදු අය කිරීම් අවම කිරීම මගින් සාමාන්‍ය ජනතාව මත පැටවෙන බදු බර අඩු කිරීමට හැකි වන බවයි.