වර්ජනය නිසා දකුණේ පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා අඩාල වේ

Tuesday, 22 August 2017 - 10:12

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%9A
අතිකාල දීමනා ඇතුළු ඉල්ලීම් 4ක් මුල් කර ගනිමින් අද උදෑසන සිට පැය 48ක සංකේත වැඩ වර්ජනයක් දකුණු පළාත තුළ ආරම්භ කළ බව හෙද, පරිපූරක සහ අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තීය සේවාවන්ගේ ඒකාබද්ධ බල මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළා.

එහි කැදවුම්කරු රවී කුමුදුදේශ් කියා සිටියේ පරිපූරක සහ අතුරු වෛද්‍ය වෘත්තියට අයත් සේවා 10ක වෘත්තිකයින් මෙම වර්ජනයට එක්ව සිටින බවයි.

වර්ජනය හේතුවෙන් දකුණු පළාතේ රෝහල්වල එක්ස් කිරණ පරීක්ෂා කටයුතු ඇතුළු වෛද්‍ය රසායනාගාර සේවාවන්ට ද බාධා එල්ල වී ඇති බව අප වාර්තාකරුවන් සඳහන් කළා.