නියඟයෙන් පීඩාවූවන්ට සහන දෙන්න මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් බිලියන 1.5 ක්

Tuesday, 22 August 2017 - 17:02

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9F%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+1.5+%E0%B6%9A%E0%B7%8A
නියඟයෙන් හානියට පත්වු ගොවි ජනතාවට වියළි ආහාර සලාක ලබාදීම සඳහා මහා භාණ්ඩාගාරය විසින් රුපියල් බිලියන 1.5 ක මුදලක් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය හරහා දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත යොමුකර තිබෙනවා.

අදාළ මුදලින් රුපියල් බිලියන 1 යි දශම 4 යි 3 ක ප්‍රතිපාදන මේ වනවිටත් වියළි ආහාර සලකා ලබාදීමේ කටයුතු සඳහා යොදවා ඇති බවයි ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේ.

තවදුරටත් මෙම සහන සැලසීම අඛණ්ඩව ඉදිරි මාස දෙක දක්වා ලබාදීමට නියමිත අතර, අපේක්ෂිත අන්දමින් වර්ෂාව නොලැබුනහොත් තවදුරටත් එම සහන සැලසීම සිදුකිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.