හිටපු මහ බැංකු අධිපති අල්ලස් කොමිසමට

Wednesday, 23 August 2017 - 10:36

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%A7
හිටපු මහ බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාව හමුවට පැමිණ තිබෙනවා.

පසුගිය රජය සමයේ සිදුවූ අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන විමර්ශනයක් සහා හිටපු මහබැංකු අධිපතිවරයා අල්ලස් කොමිසම වෙත කැදවා තිබූ බවයි එහි උසස් නිලධාරියෙකු ප්‍රකාශ කළේ.