අල්ලස් ලබා ගත් බීට්ටු වන නිලධාරියෙකු වව්නියාවේදී අත්අඩංගුවට

Wednesday, 23 August 2017 - 14:15

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%93%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
අල්ලස් ලබා ගත් වව්නියාව බීට්ටු වන නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

අරණායක ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු අල්ලස් හෝ දුෂණ විමර්ශන කොමිසමට කළ පැමිණිල්ලකට අනුවයි මොහු අද වව්නියාව ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ.

බලපත්‍ර සහිතව එම ප්‍රදේශයේ පවත්වාගෙන යනු ලබන දැව වෙළදසැලක් පරීක්ෂා නොකර ඔවුන්ට විරුද්ධව නීතිමය කටයුතු නොකිරීමට රුපියල් 5000 ක මාසික අල්ලස් මුදලක් මෙම බීට්ටු වන නිලධාරියා පැමිණිලිකරුගෙන් ඉල්ලා තිබෙනවා.

ඒ අනුව, එම අල්ලස් මුදල ලබාගත් අවස්ථාවේදීයි සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ.