සමස්ත රටම එක සමාන ලෙස ගොඩනැගීම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය බව ජනපති කියයි

Wednesday, 23 August 2017 - 16:06

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%91%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B7%83+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
පළාත් 9 ක් වශයෙන් විවිධ ව්‍යවස්ථාපිත තත්ත්වයන් පැවතියද සමස්ත රටම එක සමානව ගොඩනැගීම රජයේ ප්‍රතිපත්තිය බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ප්‍රකාශ කළා.

ජනාධිපතිවරයා මේ බව කියා සිටියේ අද පෙරවරුවේ කොළඹ පැවති 2017 සමෘද්ධි ප්‍රජා ශක්ති ජාතික සම්මේලනයට එක්වෙමින්.

යුද්ධයෙන් සංවර්ධනයේ පසුබෑමට ලක්වූ උතුර නැගෙනහිර පළාත්වල සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සාර්ථක කරගැනීමට අවශ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල බඳවාගැනීමේ කටයුතු  කඩිනම් කරන බවද ජනාධිපතිවරයා එහිදී කියා සිටියා.