පාසල් නිවාඩු සමයේ බදුල්ලට විශේෂ දුම්රියක්

Thursday, 24 August 2017 - 14:58

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පාසල් නිවාඩු සමය ඉලක්ක කර ගනිමින් කොළඹ කොටුව සහ බදුල්ල අතර, විශේෂ දුම්රිය සේවාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

මෙම දුම්රිය ධාවන සැලැස්ම ලබන සැප්තැම්බර් 9 වනදා දක්වා ක්‍රියාත්මක බවයි දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ.

ඒ අනුව කොළඹ කොටුවෙන් උදෑසන 7 ට මෙම දුම්රිය බදුල්ල බලා ගමන් ආරම්භ කරනු ඇති.