රක්වානේදී උසස් පෙළ ලියන සිසුවියක් ඝාතනය කරයි

Thursday, 24 August 2017 - 19:17

%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9D%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
රත්නපුර - රක්වාන - බටේයාය ප්‍රදේශයේදී මෙවර උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින සිසුවියක් ඝාතනය කර තිබෙනවා.

පොලිසිය සදහන් කළේ ඇයගේ නිවස තුළම මෙම ඝාතනය සිදුව ඇති බවයි.

ඝාතනයට පෙර ඇය අපයෝජනය කර ඇති බවටද පොලිසිය සැක පළ කරනවා.