කොළඹට මුදල් නැතැයි ඇමතිවරයෙකුගෙන් චෝදනා

Friday, 25 August 2017 - 7:21

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F
කොළඹ පැල්පත්වල වාසය කරන ජනතාවගේ සුබසිද්ධිය වෙනුවෙන් ආණ්ඩුව වෙන්කර ඇති මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන, කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් නොවන බව මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක ප්‍රකාශ කළා.

කොළඹ ඊයේ (24) පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින්  ඔහු මේ බව කියා සිටියා.