විශේෂ පරීක්ෂණයක් එලියට - දුම්වැටිය වෙනස්වෙයි ?

Friday, 25 August 2017 - 11:06

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%9A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+-+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%3F
ලොවපුරා බොහෝ පිරිසක් අධික ලෙස දුම්වැටියට ඇබ්බැහි වීම හේතුවෙන් ඒ පිළිබඳව ලොවපුරා බොහෝදෙනෙකුගේ විශේෂ අවධානයට ලක්වී තිබෙනවා.

මේ අතර පසුගියදා ඇමෙරිකානු විශේෂඥයන් පිරිසක් විසින් නිකුත් කළ විශේෂ පරීක්ෂණ වාර්තාවක් වෙත සියල්ලන්ගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

මෙහිදී ඔවුන් ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ දුමවැටිය තුළ අන්තර්ගත නිකොටින් ප්‍රතිශතය අවම කිරීමට පියවර ගතහොත් මේ සඳහා ඇබ්බැහි වන පිරිස සීඝ්‍රයෙන් අඩුකරගතහැකි බවයි.

අදාළ සමීක්ෂකයන් විසින් සිදුකළ විශේෂ පරීක්ෂණයකදී හෙළිවී ඇත්තේ තරුණ පිරිස්, දුප්පත් ජනතාව, දුමවැටියට බහුලව ඇබ්බැහි වීමට හේතුවන්නේ එහි අන්තර්ගත නිකොටින් බවයි.

ඔවුන් නිකොටින් ප්‍රතිශතය අවම කරන ලද දුම්වැටි උපයෝගී කරගනිමින් අදාළ පරීක්ෂණය සිදුකර ඇති අතර එහිදීයි මෙම තොරතුරු අනාවරණ වී ඇත්තේ.

එහිදී හෙළිවී ඇත්තේ නිකොටින් ප්‍රතිශතය අවමකළ දුම්වැටි පානය කළපසු එයට කිසිදු ඇබ්බැහි වීමක් දක්නට නොලැබුනු බවයි.

දුමවැටිය භාවිත කිරීම මගින් සිදුවන සමාජයේ පරිහානිය අවම කරගැනීමට දැනුවත් කිරීම මෙන්ම බලධාරීන් විසින් මෙහි නොකොටින් ප්‍රතිශතය අවමකිරීමට පියවර ගැනීමෙන්ද ඉන් සිදුවන සමාජ පරිහානිය අවමකරගත හැකි බවයි.