පළාත් පාලන සහ පළාත් සභා මගින් ජනතාවට සේවයක් නැහැ - මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති

Friday, 25 August 2017 - 14:58

%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F+%E0%B6%B8%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B7%84%E0%B7%90+-+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92
පළාත් පාලන ආයතන සහ පළාත් සභා මගින් ජනතාවට නිසි සේවයක් ඉටු නොවන බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා යොවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ සිව්වන සැසිවාරය සමාරම්භක උත්සවයට මහරගම තරුණ මධ්‍යස්ථානයේදී අද (25) එක්වෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.