ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ රථ පෙළපාලියක් හේතුවෙන් ගාලූමුවදොර මාර්ගය වැසේ

Friday, 25 August 2017 - 16:54

%E0%B6%86%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%96%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%9C%E0%B6%BB+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ රථ පෙළපාලියක් හේතුවෙන් ගාලූ මුවදොරට පිවිසෙන මාර්ගය ලෝටස් වටරවුමෙන් වසා දමා තිබෙනවා.

රණවිරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ බලවේගයේ කැදවුම්කරු යූ.ඩී. වසන්ත කියා සිටියේ විජයග්‍රහණ සැමරුම නොපැවැත්වීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගෙන මෙම විරෝධතා රථ පෙළපාලිය පවත්වන බවයි.

ඊට අදාළව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට සංදේශයක් භාරදීමට කටයුතු කරන බව ද ඔහු සඳහන් කළා.