ඉවත් වෙන්න වුනත් සුදානමින් ඉන්න කලකිරුණු නියෝජ්‍ය ඇමති මෙන්න

Friday, 25 August 2017 - 18:39

%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
පවතින දේශපාලන වටපිටාව ගැන තමන් කලකිරී ඇතැයි ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා කියා සිටියා.

තමන්ට මේ දේශපාලනය එපා වී ඇති බවයි හිරු ටි වී බලය වැඩසටහනට එක් වෙමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසුවේ.

එහිදී ඊට එක්ව සිටි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ සුනිල් හඳුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා ඔහුගෙන් විමසුවේ ඉවත් වීමට සුදානමක් තිබේද යන්නයි.

"ඔව් හෙට අනිද්දට අයින් වෙන්න වුනත් ප්‍රශ්නයක් නෑ" ඔහු එසේ පිළිතුරු දුන්නා.

නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ඉමහත් කළකිරීමෙන් අදහස් පළ කරනු එහිදී දක්නට ලැබුනා.