නියෝජ්‍ය ඇමති රන්ජන්ට එරෙහිව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ වහා නඩු පැවරීමට නීතිඥ සංගමයේ ඒකමතික තීරණයක්

Sunday, 27 August 2017 - 7:28

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B7%82%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%B1%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A5+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව මත නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායකට එරෙහිව වහාම නඩු පැවරීමට ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ මාසික සභා රැස්වීමේදී ඒකමතිකව තීරණය කර තිබෙනවා.

විනිසුරුවරුන්ට හා නීතිඥවරුන්ට අපහාස වන පරිදි පසුගියදා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා සිදුකළ ප්‍රකාශයක් හේතුවෙන් මෙම තීරණයට එළඹුණු බවයි ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති, ජනාධිපති නීතිඥ යූ.ආර්. ද සිල්වා කියා සිටියේ.

 ‘‘මාසික සභා රැස්වීමට ලංකාවේ සෑම ප්‍රදේශයකින්ම නියෝජනය කරමින් නීතීඥ මහත්ම මහත්මීන් පැමිණිලා තිබුණා. ඒ අවස්ථාවේදී අප ජනමාධ්‍යට නිවේදනයක් නිකුත් කළා. රන්ජන් රාමනායක විසින් නීතීඥ ප්‍රජාවට සහ විනිසුරුතුමන්ලාට කරන ලද අපහාස සම්බන්ධව එය අපට පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කර සිටියා. අප ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉක්මනින්ම ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය ඉතාම ප්‍රශංසනීය බවත් එය තවදුරටත් තහවුරු කරමින් ඒ ක්‍රියාවට නීතීඥ ප්‍රජාව සහ විශේෂයෙන් විනිසුරුතුමන්ලාට ඒ අයට ඉදිරියට පැමිණ යමක් කීමට නොහැකි තත්ත්වයක් තිබියදී ඒ අයට බහුතරය දූෂිත අය බවට ප්‍රකාශ කර තිබීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඔහුට එරෙහිව අධිකරණයට අපහාස කිරීම සම්බන්ධව නඩු පැවරීම සඳහා වහාම ක්‍රියාත්මක කරන්න කියලා සියලු දෙනාම එක හඬින් ප්‍රකාශ කළා ’’