අද සිට යළි ශ්‍රී ලංකාවට හිරු මුදුන් වෙයි

Sunday, 27 August 2017 - 8:06

%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
දෘෂ්‍ය ලෙස දකුණට ගමන් කිරීමේදී අද සිට සැප්තැම්බර් 6 වනදා දක්වා සූර්යයා ශ්‍රී ලංකාවට ඍජුවම ඉහළින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

ඒ අනුව අද දහවල් 12.12 ට කෝවිලාන් පොයින්ට්, චන්කානෙයි, මුලායි, මල්ලාකම් සහ වරනි යන ප්‍රදේශවලට ඉතා ආසන්නව හිරු මුදුන්වනු ඇති.