සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට

Monday, 28 August 2017 - 10:05

%E0%B7%83%E0%B6%A2%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%96%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A8%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%A7
හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සජින් ද වාස් ගුණවර්ධන අද පෙරවරු 9.45 ට පමණ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය වෙත පැමිණියා.

ඒ පසුගිය රජය සමයේ පෞද්ගලික සමාගමකින් කල් බදු ක්‍රමයට මිහින්ලංකා සමාගමට බස් රථ දෙකක් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් සිදුකෙරෙන විමර්ශනකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සදහායි.

ඔහුගෙන් අදාළ ප්‍රකාශය මේ වනවිට ලබා ගනිමින් සිටින බවයි පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයේ උසස් නිලධාරියෙකු සදහන් කළේ.