ප්‍රදේශ රැසක හෙට ජලය අත්හිටුවයි

Monday, 28 August 2017 - 12:28

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
ප්‍රධාන නල මාර්ගයක් පුපුරා යෑම නිසා හෙට (29) අලුයම 4වන තෙක් ප්‍රදේශ කිහිපයක ජලය අත්හිටුව බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

ඒ අනුව බොරලැස්ගමුව, මහරගම, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, රුක්මල්ගම, පැලැන්වත්ත, මත්තේගොඩ, හෝමාගම, මීපේ සහ පාදුක්ක යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවා තිබෙනවා.