ජයරත්න හේරත් නිදහස් පක්ෂ පොල්ගහවෙල සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවතට

Monday, 28 August 2017 - 13:06

%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B0%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B6%A7
හිටපු අමාත්‍ය ජයරත්න හේරත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පොල්ගහවෙල සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවත් කර ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළා.

ජනාධිපතිවරයා විසින් ජයරත්න හේරත් නිදහස් පක්ෂ පොල්ගහවෙල සංවිධායකවරයා ලෙස පත්කරනු ලැබුවේ පසුගිය අප්‍රේල් මස 11 වනදායි.

කෙසේ වෙතත් ඊයේ දිනයේදී ඔහු ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට සහය පළ කරන බව ප්‍රකාශ කළා.