කොළඹට වතුර නැති කරමින් පාදුක්කේදී දැවැන්ත ජල නලය පුපුරාගිය හැටි මෙන්න

Monday, 28 August 2017 - 17:52

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
ප්‍රධාන නල මාර්ගයක් පුපුරා යෑම නිසා හෙට (29) අලුයම 4වන තෙක් ප්‍රදේශ කිහිපයක ජලය අත්හිටුව බව ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසනවා.

මෙලෙස ජල නලය පුපුරා ගොස් ඇත්තේ පාදුක්ක පිටුම්පේ ප්‍රදේශයෙදීයි.

අදාළ නල මාර්ගය වසර 60 ක් පමණ පැරණි නලමාර්ගයක් බවටයි වාර්තා වන්නේ.

එම නල මාර්ගය වෙනුවට මේ වනවිට අලුත් ජල නල මාර්ගයක් එලමින් පවතින අතර ඒ අතරතුරයි මෙලෙස සිදුවූ අනතුරකින් නලයක් පුපුරාගොස් ඇත්තේ.

මේ හේතුවෙන් හෙට (29) අලුයම 4 වන තෙක් බොරලැස්ගමුව, මහරගම, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, රුක්මල්ගම, පැලැන්වත්ත, මත්තේගොඩ, හෝමාගම, මීපේ සහ පාදුක්ක යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවා තිබෙනවා.