පොල්ගහවෙල නව නිදහස් පක්ෂ සංවිධායක අනුරාධ හේවගේ

Monday, 28 August 2017 - 18:02

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B0+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%9A
හිටපු අමාත්‍ය ජයරත්න හේරත්, ඉවත් කිරීමෙන් පුරප්පාඩු වූ පොල්ගහවෙල ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සංවිධායක ධුරය සඳහා වෘත්තීයවේදියෙකු වන අනුරාධ හේවගේ පත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අද සිය පත්වීම් ලිපිය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී ජනාධිපතිවරයා අතින් ලබා ගත් බවයි හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ.