එල්ලවු චෝදනා ගැන ජෙනරාල් ජගත් ජයසුරිය කථා කරයි

Wednesday, 30 August 2017 - 20:19

%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%94+%E0%B6%A0%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%A2%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%AE%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
විදුලි පුටු හෝ ජාත්‍යන්තර යුද අධිකරණ නොමැති බවට ප්‍රකාශ නිකුත් කිරීමෙන් ඔබ්බට ගොස් සත්‍ය වශයෙන් එවැන්නක් ක්‍රියාත්මක නොවන බවට තහවුරුවක් රජය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයෙන් ලබාගත යුතු බව හිටපු යුද හමුදාපති ජෙනරාල් ජගත් ජයසූරිය පවසනවා.

ඔහු මේ අදහස් පළ කළේ තමාට එරෙහිව රාජ්‍ය නොවන සංවිධානයක් යුද අපරාධ චෝදනා යටතේ නඩු පැවරීම පිළිබඳව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින්.