අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ පීඨ දෙකක් දින නියමයක් නොමැතිව වැසේ

Thursday, 31 August 2017 - 14:54

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9C+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%93%E0%B6%A8+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%9A
අග්නිදිග විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරු පීඨය සහ තාක්ෂණ පීඨය දින නියමයක් නොමැතිව වසා දමා තිබෙනවා.

විශ්වවිද්‍යාලය පාලනාධිකාරිය ප්‍රකාශ කළේ සිසුන් අතර, ඊයේ හට ගත් ගැටුමක් හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවයි.

ගැටුමෙන් සිසුන් 20 දෙනෙකු පමණ තුවාල ලබා රෝහල් ගත කර තිබෙනවා.