ලබන 12 වනදා ජාතික ආර්ථික සභාව පළමු වරට රැස්වන බව ජනපති කියයි

Thursday, 31 August 2017 - 15:45

%E0%B6%BD%E0%B6%B6%E0%B6%B1+12+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
රටේ ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සදහා තමා විසින් පත් කරන ලද ජාතික ආර්ථික සභාව සැප්තැම්බර් 12 වනදා පළමු වරට රැස්වන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා.

මඩකලපුව කරදියනාරු කෘෂිකර්ම සේවා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට අද එක්වෙමින් ජනාධිපතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ලෝක බැංකුව ඒ සදහා අවශ්‍ය කරන මූල්‍ය ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට එකගතාවය පළ කර ඇති බවයි.

එසේම වැසි සමයක් සමග කෘෂි කාර්මික සංග්‍රාමයක් සදහා රටම සුදානම් විය යුතු බවද ජනාධිපතිවරයා මෙහිදි කියා සිටියා.