කලු ගඟට ඉන්ධන මිශ්‍ර වෙයි - ප්‍රදේශ කිහිපයක ජල කප්පාදුවක්

Friday, 01 September 2017 - 12:03

%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B6%9F%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රත්නපුර - හොරණ ප්‍රධාන මාර්ගයේ කිරිඇල්ල - මඩල ප්‍රදේශයේදී ඉන්ධන බවුසරයක් මාර්ගයෙන් ඉවතට පැන පෙරලී එහි ඉන්ධන කළු ගගට මුසුවීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශ රැසකට ජල සැපයුම තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබෙනවා.

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජල ප්‍රවාහන මණ්ඩලය සදහන් කළේ ඒ අනුව මොරටුව නගර සභා බල ප්‍රදේශය, පානදුර, බණ්ඩාරගම, රයිගම, වැල්මිල්ල, හොරණ, කුඹුක, මොරොන්තුඩුව, කිරිබත්තුඩුව, කහතුඩුව, මිල්ලනිය, කැස්බෑව, පිලියන්දල සහ බොරලැස්ගමුව යන ප්‍රදේශවලට මෙලෙස ජල සැපයුම තාවකාලිකව අත්හිටුවන බවයි.

මේ හේතුව නිසා කළුතර - කදන ජල පවිත්‍රාගාරයට ද බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා.

කළුගගට මුසුවූ ඉන්ධන ඉවත් කිරීමේ කටයුතු සිදුකරන අතර, ජලය පරීක්ෂා කිරීමේ කටයුතු ද ආරම්භ කර ඇති බවයි ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් සදහන් කළේ.