කෙන්යානු ජනපතිවරණයේ ප්‍රතිඵලය අවලංගු කෙරේ

Friday, 01 September 2017 - 17:24

%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B5%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
කෙන්යානු ජනාධිපතිවරණයේදී අක්‍රමිකතා සිදුවූ බව පවසමින් එහි ප්‍රතිඵලය අවලංගු කිරීමට එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද තීන්දු කළා.

එමගින් නියෝග කළේ නව ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්විය යුතු බවටයි.

ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵලය එරට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේදී අභියෝගයට ලක් කළේ විපක්ෂ සන්ධානය විසින්.

පසුගිය අගෝස්තු 8 වන දා පැවැති ජනපතිවරණයේ ජයග්‍රාහකයා වූයේ 2013 වසරේ සිට එරට නායකයා වූ ජනපති උහුරු කෙන්යාටායි.

කෙන්යාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය එම ප්‍රතිඵලයට එරෙහිව මෙලෙස තීන්දුවක් ලබාදී ඇත්තේ ජාත්‍යන්තර නිරීක්ෂකයන් පවා මැතිවරණය නිදහස් හා සාධාරණ එකක් බව ප්‍රකාශ කර තිබියදී වීම විශේෂත්වයක්.