හැටන් තේ කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක් මැඩ පවත්වයි (ඡායාරූප)

Saturday, 02 September 2017 - 8:22

%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
හැටන් - කොටගල මේෆීල්ඩ් වතුයායේ තේ කර්මාන්ත ශාලාවක අද අලුයම ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

දිඹුල පොලීසිය පැවසුවේ ගින්න කර්මාන්ත ශාලාවේ මහල් 4කට පැතිර ගොස් තිබූ බවයි.

පසුව පොලීසිය සහ තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ කම්කරුවන් එක්ව ගින්න සම්පූර්ණයෙන්ම මැඩ පවත්වා තිබෙනවා.

ගින්නෙන් කර්මාන්ත ශාලාවට දැඩි හානි සිදුවී ඇති බව සඳහන්.

මේ අතර, මින්නේරිය වැව් රක්ෂිතයේ ඊයේ රාත්‍රියේ හට ගත් ගින්නකින් අක්කර 5ක පමණ භූමි භාගයක් විනාශ වී තිබෙනවා.


(ඡායාරූප - රංජිත් රාජපක්ෂ)