නිදහස් පක්ෂ මැති ඇමතිවරුන්ට ඇමති නවීන්ගෙන් පණිවුඩයක්

Saturday, 02 September 2017 - 19:42

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සාමූහික වගකීම ආරක්ෂා කළ නොහැකිනම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මැති ඇමතිවරුන්ද ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්විය යුතු බව වැවිලි කර්මාන්ත අමාත්‍ය නවීන් දිසානායක මහතා පවසනවා.

ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ කළුතර අද පැවති ජන හමුවක් අමතමින්.