පොලිතින් තහනම සැමට සමාන විය යුතු බව ආපන ශාලා හිමියන් කියයි

Saturday, 02 September 2017 - 19:48

%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%80+%E0%B6%86%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
පොලිතීන් තහනම් කිරීමේ නීතිය සියලු දෙනාටම සමානව ක්‍රියාත්මක විය යුතු බව සමස්ත ලංකා ආපන ශාලා හිමියන්ගේ සංගමය පවසනවා.

එම සංගමය ඇතුළු තවත් සංගම් කිහිපයක් එකතුව අද කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී මේ බව අනාවරණය කෙරුණා.