ප්‍රංශයේ සංගීත සංදර්ශනයකට අකුණු ප්‍රහාරයක් - 15 දෙනෙකුට තුවාල

Sunday, 03 September 2017 - 8:04

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%93%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+-+15+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BD
ප්‍රංශයේ ඇසරේලිස් නගරයේ ඊයේ පැවැති සංගීත සංදර්ශනයක් අතරතුර එම ප්‍රදේශයට පතිත වූ අකුණු ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයින් 15 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා.

තුවාල ලැබූවන් අතර ළමයින් ද සිටින අතර, දෙදෙනෙකුගේ තත්ත්වය බරපතල බවයි විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේ.

සෑම වසරකම සැප්තැම්බර් මාසයේදී ප්‍රංශයේ මෙම ප්‍රදේශයට අකුණු පහර එල්ලවීම සාමාන්‍යයෙන් දැකිය හැකි සංසිද්ධියක්.